Terapia pogłębiona uzależnień

Realizacja terapii pogłębionej uzależnień jest godnym polecenia sposobem wspierania jednostki w rozwoju i utrzymaniu efektów w terapii uzależnień. Pomaga zdiagnozować zaburzenia współistniejące i ustalić hierarchię potrzeb / celów osób leczących się. Terapia pogłębiona w miarę potrzeb wykorzystuje różne techniki i podejścia terapeutyczne (psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, systemowe i integracyjne), z uwzględnieniem Case managment i treningu uważności Mindfulness.

Koordynowanie pomocy jest ważnym dopełnieniem terapii – ujęciem, w którym odnosimy się do kwestii czy zadań niepodejmowanych rutynowo podczas terapii (Hesse at al. 2013).
W ocenie potrzeb pacjenta odnosimy się do następujących obszarów:

 • mieszkanie,
 • psychoterapia indywidualna,
 • leczenie psychiatryczne,
 • badanie / poradnictwo dotyczące HIV,
 • praca / wolontariat / szkoła,
 • grupy samopomocy / terapia grupowa,
 • terapia dzienna,
 • odtrucie / pobyt na oddziale detoksykacyjnym,
 • umiejętności rodzicielskie / pomoc dla dzieci,
 • opieka medyczna,
 • pomoc finansowa,
 • czas wolny,
 • przemoc domowa / relacje oparte na wykorzystywaniu,
 • impulsy do krzywdzenia siebie i innych,
 • alternatywne metody leczenia,
 • książki i materiały dot. samopomocy,
 • dodatkowy cel.