Terapia par wspierająca leczenie uzależnień

Z badań wiadomo, że skuteczne leczenie jednego członka rodziny wymaga zmiany w funkcjonowaniu pozostałych. Zauważono, że podjęcie leczenia uzależnień i włączenie do terapii partnera / partnerki w istotny statystycznie sposób pomaga w utrzymaniu abstynencji i odzyskiwaniu dobrostanu emocjonalnego.

Ustalanie wspólnie z pacjentem celów wspierających utrzymanie abstynencji.

Badania wykazują zawiłe współzależności między uzależnieniami a mozaiką problemów społecznych, zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych. W ujęciach terapeutycznych, które okazały się najsolidniej umocowane na dowodach naukowych, nie skupiano się na samym uzależnieniu. Tam, gdzie aktywnie włączano do terapii partnera / partnerkę osoby nadużywającej, w sposób statystycznie istotny wzrasta skuteczność terapii uzależnień.