Rok 2019

Zadania publiczne zostały zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


W 2019 Fundacja Samsara już kolejny rok realizowała bezpłatny zintegrowany program terapeutyczny dla użytkowników marihuany oraz ich bliskich i rodzin „Nie pozwól, by trawa Cię przerosła”.

Projekt ten uwzględniał udział pacjentów zarówno w programie CANDIS, jak i w dodatkowych działaniach takich jak: indywidualna pogłębiona psychoterapia oraz Krótkoterminowa Terapia Par wspierająca leczenie uzależnień, tworząc holistyczny model terapeutyczny.

Kwalifikacja do programu Candis dała możliwość udziału w dziesięciu bezpłatnych sesjach terapeutycznych.


Dodatkowo, po uzgodnieniu z terapeutą, beneficjenci mogli korzystać  z innych form pomocy terapeutycznej, takich jak pogłębiona terapia uzależnień czy krótkoterminowa terapia par wspierająca leczenie uzależnień.