Rok 2017

Zadania publiczne zostały zrealizowane  w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Program „FreD goes net” skierowany do młodzieży i młodych dorosłych, którzy choć raz użyli substancji psychoaktywnych – zarówno alkoholu czy narkotyków, jak i dopalaczy. Był on przez nas stosowany jako środek wychowawczy w ramach postępowania sądowego.

W ramach projektu:

 • odbywaliśmy indywidualne rozmowy motywujące i – w miarę potrzeb – podsumowujące
 • realizowaliśmy 8-godzinne warsztaty w dwóch lub trzech częściach.

Indywidualny program CANDIS dla osób używających / uzależnionych od przetworów konopi.

W ramach projektu:

 • realizowaliśmy od 10 do 11 indywidualnych spotkań.

Więcej informacji o samym programie można znaleźć na stronie candisprogram.pl.

Program profilaktyki wskazującej „Poznaj samego siebie. Program rozpoznawania i wzmacniania czynników chroniących w profilaktyce wskazującej” adresowany do osób używających nowych substancji psychoaktywnych – również w połączeniu z innymi środkami odurzającymi.

W ramach projektu:

 • zorganizowaliśmy Powiatowy Zjazd Profesjonalistów – spotkanie edukacyjno-informacyjne dla pracujących z młodzieżą i dorosłymi; nauczycieli, pedagogów, kuratorów, pracowników pomocy społecznej, jednostek samorządowych i wszystkich zainteresowanych, w trakcie którego przeprowadziliśmy debatę dotyczącą potrzeb środowiska lokalnego w kwestii poprawienia skuteczności profilaktyki wskazującej. Brali w niej udział reprezentanci zawodów pracujących z młodzieżą, jak również przedstawiciel Zakładu Karnego wraz z osadzonym. Dzięki niej kolejny raz przekonaliśmy się, jak wiele osób i instytucji jest zaangażowanych w pracę w obszarze profilaktyki wskazującej, a to, czego wszyscy potrzebujemy, to jedynie połączyć nasze siły.
 • realizowaliśmy program korekcyjny dla młodzieży TUKAN, w ramach którego odbywaliśmy indywidualne spotkania diagnostyczne, a także terapie grupowe
 • realizowaliśmy Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania stanowiący wstępną – pre-psychologiczną – interwencję profilaktyczną
 • realizowaliśmy Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
 • odbywaliśmy warsztaty profilaktyczne „Zatrzymaj przemoc” stanowiące krótkotrwałą interwencję dla nastolatków z doświadczeniem przemocy oraz własną skłonnością do zachowań wysokiego ryzyka i dodatkowym nadużywaniem substancji psychoaktywnych
 • zorganizowaliśmy warsztaty szkolenia „Dialog Motywujący” dla profesjonalistów, w ramach którego odbywała się także superwizja

Program „Nie pozwól, by trawa Cię przerosła” skierowany do osób używających konopi, a także do ich bliskich.

W ramach projektu:

 • zorganizowaliśmy Powiatowe Forum Profilaktyczne połączone z krótką prezentacją i projekcją filmu fabularnego.
 • realizowaliśmy indywidualny program CANDIS, krótkoterminowy, modułowy program terapii dla osób powyżej 16. roku życia uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi. Jest on prowadzony w warunkach ambulatoryjnych. Program kładzie nacisk na trzy elementy leczenia: terapię wzmacniającą motywację, terapię poznawczo-behawioralną i techniki treningu rozwiązywania problemów (więcej o programie www.candisprogram.pl).

Cele terapii:

 • rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
 • zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
 • dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
 • całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
 • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
 • nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.
Przetwory konopi są najpopularniejszym i najczęściej stosowanym narkotykiem w Polsce i Europie.

Badania przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce odnotowują wzrost konsumpcji marihuany i haszyszu zarówno wśród młodzieży, jak również wśród dorosłych.

 • realizowaliśmy terapię pogłębioną uzależnień

Realizacja terapii pogłębionej uzależnień jest godnym polecenia sposobem wspierania jednostki w rozwoju i utrzymaniu efektów w terapii uzależnień. Pomaga zdiagnozować zaburzenia współistniejące i ustalić hierarchię potrzeb / celów osób leczących się. Terapia pogłębiona w miarę potrzeb wykorzystuje różne techniki i podejścia terapeutyczne (psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, systemowe i integracyjne), z uwzględnieniem Case managment i treningu uważności Mindfulness.

Koordynowanie pomocy jest ważnym dopełnieniem terapii – ujęciem, w którym odnosimy się do kwestii czy zadań niepodejmowanych rutynowo podczas terapii (Hesse at al. 2013). W ocenie potrzeb pacjenta odnosimy się do następujących obszarów: mieszkanie, psychoterapia indywidualna, leczenie psychiatryczne, badanie / poradnictwo dotyczące HIV, praca / wolontariat / szkoła, grupy samopomocy / terapia grupowa, terapia dzienna, odtrucie / pobyt na oddziale detoksykacyjnym, umiejętności rodzicielskie / pomoc dla dzieci, opieka medyczna, pomoc finansowa, czas wolny, przemoc domowa / relacje oparte na wykorzystywaniu, impulsy do krzywdzenia siebie i innych, alternatywne metody leczenia, książki i materiały dot. samopomocy, dodatkowy cel.

Ustalanie wspólnie z pacjentem celów wspierających utrzymanie abstynencji.

Badania wykazują zawiłe współzależności między uzależnieniami a mozaiką problemów społecznych, zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych. W ujęciach terapeutycznych, które okazały się najsolidniej umocowane na dowodach naukowych, nie skupiano się na samym uzależnieniu. Tam, gdzie aktywnie włączano do terapii partnera / partnerkę osoby nadużywającej, w sposób statystycznie istotny wzrasta skuteczność terapii uzależnień.

 • realizowaliśmy terapię par wspierającą leczenie uzależnień

Terapia par wspierająca leczenie uzależnień

Z badań wiadomo, że skuteczne leczenie jednego członka rodziny wymaga zmiany w funkcjonowaniu pozostałych. Zauważono, że podjęcie leczenia uzależnień i włączenie do terapii partnera / partnerki w istotny statystycznie sposób pomaga w utrzymaniu abstynencji i odzyskiwaniu dobrostanu emocjonalnego.

 • realizowaliśmy konsultacje psychiatryczne
 • realizowaliśmy porady prawne