Rok 2016

Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie publiczne realizowane na zlecenie Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu:

  1. Zrealizowano dwie edycje warsztatów profilaktycznych „FreD goes net”, wraz z rozmowami wstępnymi i podsumowującymi.
  2. Przeprowadzono trzy edycje szkolenia „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Skuteczna profilaktyka selektywna i wskazująca”. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników placówek i instytucji powiatu garwolińskiego zajmujących się młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne w obszarze używania narkotyków.
  3. Przeprowadzono program CANDIS dla młodzieży i młodych dorosłych używających szkodliwie przetwory konopi.