Program CANDIS

Jednym z czołowych projektów realizowanych obecnie przez fundację jest bezpłatny zintegrowany program terapeutyczny dla użytkowników marihuany oraz ich bliskich i rodzin pod nazwą „Nie pozwól, by trawa Cię przerosła”.

Projekt ten uwzględnia udział pacjentów zarówno w programie CANDIS, jak i w dodatkowych działaniach, takich jak: indywidualna pogłębiona psychoterapia oraz Krótkoterminowa Terapia Par wspierająca leczenie uzależnień i tworząca holistyczny model terapeutyczny.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Kwalifikacja do programu CANDIS daje możliwość udziału w dziesięciu bezpłatnych sesjach terapeutycznych. Dodatkowo, po uzgodnieniu z terapeutą, można korzystać z innych form pomocy terapeutycznej.

Program CANDIS ma naukowo dowiedzioną skuteczność. Jest krótkoterminowy i daje możliwość realizacji własnych celów terapeutycznych. Udział w CANDIS polega na:

  • wzmocnieniu motywacji do zmiany zachowań związanych z używaniem konopi
  • wyrobieniu zdolności i sprawczości, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania
  • wzmocnieniu strategii radzenia sobie w sytuacjach ryzyka użycia
  • pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z życiem codziennym i treningu rozwiązywania problemów i komunikacji.