Kim jesteśmy

Fundacja „Samsara” narodziła się z pasji pomagania innym. Stanowi ona inicjatywę grupy psychoterapeutów, terapeutów uzależnień i psychologów, którzy każdego dnia z własnego doświadczenia poznają piękno życia, ale też nieobce są im cierpienia, jakie owo życie niesie. Inspiracją stała się dla nas wyraźnie dostrzegalna potrzeba działań w obliczu coraz trudniejszej sytuacji emocjonalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także małżeństw czy całych rodzin.

Dążymy do tego, aby wszyscy potrzebujący wsparcia w obszarze zaburzeń psychicznych, nadużywania substancji psychoaktywnych i zaburzeń czynnościowych otrzymali adekwatną pomoc profilaktyczną, psychoterapeutyczną oraz interwencyjną. Przy czym ważne jest dla nas poszanowanie godności oraz podmiotowości, które dodatkowo wspieramy najnowszą wiedzą i doświadczeniem.

Chronimy dzieci i młodzież przed podejmowaniem ryzykownych zachowań. Z kolei dorosłym oraz całym rodzinom pomagamy w znalezieniu sposobu na godne życie. Dbamy też, aby znali swoje prawa, wierzyli w siebie i dzięki temu cieszyli się życiem. Wierzymy, że zmiana jest prosta, ale jej przebieg i efekty są tym trwalsze, im bardziej przyjazne jest środowisko, które opiera się na systemie ściśle współpracujących ze sobą osób i instytucji.

Wiemy, ile energii i wsparcia my sami potrzebujemy, aby mądrze działać. Dlatego chcemy wspierać też innych, uczyć się od siebie nawzajem i wymieniać bezcenne doświadczenia.